11. februar 2020

eRačuni 2.0.: avtomatizacija celotnega procesa

Vse uporabnike eRačunov obveščamo, da s projektom ROSE 2 "Readiness of Slovenian E-invoicing 2" nadgrajujemo rezultate projekta ROSE z namenom omogočiti avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do plačila v javnem sektorju in gospodarstvu.

Slika e Racuni jpg

Poslovanje z eRačuni in eNaročanje predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja po vsej Evropi.

V okviru projekta ROSE 2 je pripravljena nova različica eSlog2.0, ki je usklajena z evropskim semantičnim standardom in bo prispevala k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.

Vse uporabnike eRačunov zato tudi pozivamo, da začnejo uporabljati eSLOG2.0 čim prej, saj se eSLOG eRačun 1.6 preneha uporabljati s 1. 10. 2020.

eRačuni so po zaslugi obveznega pošiljanja proračunskim uporabnikom med najbolj poznanimi elektronskimi dokumenti v Sloveniji. » Z uporabo strukturiranih eRačunov v eSLOG obliki, visoko stopnjo integracije eRačunov v ERP sisteme in druge programe ter podporo ponudnikov e-izmenjave, smo vzpostavili uspešen in napreden koncept uporabe eRačunov, ki je med vodilnimi v Evropi,« je povedal Rok Bojanc iz ZZI in koordinator Slovenskega nacionalnega foruma za eRačune. »Vendar pa je račun zgolj en izmed dokumentov, ki nastopa v procesih naročanja. Za učinkovito izvajanje teh procesov je zelo pomembno, da se informacijsko na enoten način podpre celotno verigo dokumentov, od naročila, dobave do računa, kar bomo v ROSE2 projektu omogočili s pripravo nabora eSLOG2.0 standardov. Pri tem pa bomo osredotočeni na to, da bodo organizacije (predvsem MSP) lahko uvedle eRačune in ostale dokumente s čim manj napora, čim manjšimi stroški in da bodo prepoznale uvedbo teh dokumentov kot priložnost za višjo dodano vrednost njihovega poslovanja,« je še dodal.

Več o projektu ROSE 2 si lahko ogledate TUKAJ.

Projekt ROSE 2 (2019-SI-IA-0006) je sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF, ki je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij.

Na projektu sodelujejo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, Uprava republike Slovenije za javna plačila, ZZI, Moj denar IT in Vinibis.