Projekt ROSE 2

Logo za na web

S projektom ROSE 2 "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2" nadgrajujemo rezultate projekta ROSE z namenom omogočiti avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do plačila v javnem sektorju in gospodarstvu.

Poslovanje z eRačuni in eNaročanje predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.
Rezultati projekta ROSE 2

Projekt bo zaključen 30.9.2020, njegovi cilji pa so:

 • priprava standardiziranih elektronskih dokumentov za naročilnico in dobavnico v eSLOG 2.0
 • nadgradnja vsebine eRegistra prejemnikov eRačunov, da bo poleg podatkov o eRačunih vseboval tudi podatke o eNaročilnicah in eDobavnicah
 • promocija uporabe elektronskih dokumentov eSLOG 2.0 v procesih eNaročanja
 • usposabljanje uporabnikov in ponudnikov programskih rešitev za delo z eSLOG 2.0
 • nadgradnja sistema za izmenjavo elektronskih dokumentov v javnem sektorju (UJP) in druge zavezance za javno naročanje z celovito podporo eSLOG 2.0 dokumentov in orodji za analitiko in nadzor
Učinki projekta

Pozitivni učinki:

 • racionalizacija in poenostavitve ePoslovanja v EU
 • avtomatizacija poslovanja z eDokumenti eSLOG 2.0
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem
 • povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja
 • odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost
 • cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije/EU
 • povezovanje institucij, državljanov in gospodarstva Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja
O instrumentu za povezovanje Evrope

Projekt "Readiness Of Slovenian E-Invoicing 2” (2019-SI-IA-0006) je sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij. Podprti projekt bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.

Na projektu sodelujejo


UJP
Gospodarska zbornica Slovenije
ZZI
Moj Denar
Vinibis