Projekt ROSE

Rose logo2

S projektom ROSE "Readiness Of Slovenian E-invoicing" smo poslovanje z eRačuni v Sloveniji uskladili z evropsko direktivo 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju in evropskim standardom EN 16931 o elektronskih računih v javnem sektorju in gospodarstvu.

Več o projektu

Rezultati projekta ROSE

Projekt se je zaključil maja 2018, glavni rezultati projekta pa so:

 • nadgradnja obstoječega standarda e-SLOG 1.6 na 2.0 (skladno z evropskim standardom EN 16931);
 • vzpostavitev nacionalnega registra prejemnikov eRačunov;
 • nadgradnja enotne točke za izmenjavo eRačunov s proračunskimi uporabniki;
 • vzpostavitev rešitve za izmenjavo eRačunov z drugimi zavezanci za javno naročanje;
 • uvedba eDostave z dostopno točko AS4, ki zagotavlja pogoje za operativnost na lokalni in nacionalni ravni ter čezmejno komunikacijo;
 • izobraževanje in promocija.
Sodelujoči

Na projektu so sodelovali:

 • Uprava republike Slovenije za javna plačila
 • Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • ZZI
 • Mojdenar IT
 • Center za evropsko prihodnost

Več informacij o projektu ROSE je na spletni strani http://www.roseslovenia.eu/.