Center za e-poslovanje

Vzpostavitev Centra za e-poslovanje izhaja iz projekta e-SLOG, delovanja Slovenskega nacionalnega foruma za eRačune, sodelovanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugih iniciativ za zagotavljanje in spodbujanje uvajanja ePoslovanja v slovenskem gospodarstvu.


Osrednji cilj programa Centra je dviganje konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva s spodbujanjem uvajanja dematerializiranega poslovanja v vsa slovenska podjetja in organizacije javne uprave.
Cilji do leta 2020

Glavni cilji Centra za ePoslovanje do 2022

Center za ePoslovanje ima ambiciozen cilj, da Slovenija ostane ena od vodilnih držav v EU na področju ePoslovanja, kar bomo dosegli s pospešenim uvajanjem standardov ePoslovanja ter z učinkovito podporo in promocijo v gospodarstvu vplivali na podjetja v različnih panogah, da se hitreje odločajo za e-poslovanje. Glavni cilji so zato:

 • 50% povečanje obsega B2B e-poslovanja
 • Razvoj nove verzije poslovnih e-dokumentov (naročilnica, potrditev naročila, dobavnice) na osnovi EU standardov
 • Razvoj in ponujanje storitev za e-poslovanje
 • Vpeljava varnih standardiziranih e-poti za fizične osebe (povezava na standarde e-vročanja)
 • Uvajanje standardov e-Poslovanja v celotno dobavno verigo javne uprave
Glavne koristi za gospodarstvo

Glavne koristi Centra za e-poslovanje za gospodarstvo

 • Digitalizacija / poenostavitev / avtomatizacija poslovanja v slovenskem gospodarstvu in javnem sektorju
 • Omogočanje vključevanja podjetij v mednarodne, digitalne trge in distribucijske verige
 • Zniževanje stroškov in večja učinkovitost podjetij zaradi digitalizacije
 • Omogočanje vključevanja podjetij v krožno gospodarstvo
 • Omogočitvene tehnologije za sodelovanje in povezovanje podjetij in ustvarjanje večje dodane vrednosti
 • Dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (predvsem SME)