Slovenski nacionalni forum za eRačun

Forum logo3

Forum je posvetovalno telo na področju eRačunov na nacionalni ravni, ki vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva (malih, srednjih in velikih podjetij), javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij.

Slovenski forum za eRačun sta ustanovili Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) z namenom aktivnega vodstva in koordinacijske pri popularizaciji in uvajanju pozitivnih učinkov eRačunov.

Glavna cilja Slovenskega foruma za eRačun sta spodbujanje uporabe in doseganje kritične mase uporabnikov v procesu izmenjave eRačunov, ki se bo prilagodila sodobnejšemu in poenostavljenemu načinu poslovanja.

Evropski forum

Slovenski forum za eRačun je partner Evropskega foruma za eRačun (The European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing - EMSFEI), ki spodbuja vsesplošno uporabo eRačunov v državah članicah in omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri čezmejni izmenjavi eRačunov. Predstavnika Slovenije v Evropskem forumu sta Jorgo Bertalanič (UJP) in Rok Bojanc (ZZI).

Link: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing

Bi radi postali član Nacionalnega foruma?

Vabljeni, da se vključite v forum. Za vključitev je potrebno izpolniti Pristopno izjavo in jo posredovati na elektronska naslova info@epos.si in e-racun@ujp.gov.si. Članstvo v Slovenskem forumu za eRačun je brezplačno.

Člani

Podjetje / Organizacija

 1. A1 d.d.
 2. Abanka d.d.
 3. ABMSS, upravljanje naložb d.o.o.
 4. Adacta d.o.o.
 5. ADUT d.o.o.
 6. Aerodrom Portorož d.o.o.
 7. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 8. AJPES
 9. Arhiv RS
 10. Avtenta d.o.o.
 11. Banka Slovenije
 12. Bankart
 13. BASS d.o.o.
 14. BPLANET d.o.o.
 15. BUYITC d.o.o.
 16. Cetis d.o.o.
 17. COMTRON d.o.o.
 18. CREA d.o.o.
 19. Datalab d.d.
 20. Deželna banka Slovenije d.d.
 21. Društvo media.doc
 22. DZS
 23. Elektro Gorenjska
 24. EPPS d.o.o.
 25. Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 26. Finančna uprava Republike Slovenije
 27. Genis d.o.o.
 28. Gorenjska banka d.d.
 29. GS1
 30. GZS
 31. GZS - Zbornica računovodskih servisov
 32. GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 33. Hakl IT d.o.o.
 34. Halcom d.d.
 35. Hermes d.o.o.
 36. IMAGINE d.o.o.
 37. Intesa Sanpaolo Bank
 38. ITAD, Revizija in svetovanje
 39. Ixtlan-team d.o.o.
 40. Izberi d.o.o.
 41. JECOM d.o.o.
 42. JOHNSON & JOHNSON
 43. KRO d.o.o.
 44. MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
 45. MAOP d.o.o.
 46. Mercator d.d.
 47. MERKUR trgovina, d.d.
 48. Microcop d.o.o.
 49. Mikrografija d.o.o.
 50. Ministrstvo za finance
 51. Ministrstvo za finance, direktorat za javno računovodstvo
 52. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 53. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 54. Ministrstvo za javno upravo
 55. Ministrstvo za notranje zadeve
 56. Ministrstvo za zunanje zadeve
 57. Mollier d.o.o.
 58. NIKI d.o.o.
 59. NLB d.d.
 60. Nova KBM d.d.
 61. Občina Domžale
 62. Obrtno združenje Slovenije
 63. OPAL d.o.o.
 64. Panteon Group d.o.o.
 65. PETROL d.d.
 66. PLINKO KOSTANJEVEC d.o.o.
 67. Pošta Slovenije d.o.o.
 68. RTV Slovenija
 69. SAOP d.o.o.
 70. SETCCE d.o.o.
 71. SVET STROJEV d.o.o.
 72. Telekom d.d.
 73. Teletech d.o.o.
 74. TETRADA d.o.o.
 75. Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 76. URI Soča
 77. VASCO
 78. Vlada Republike Slovenije
 79. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
 80. ZAVRL & ZAVRL d.o.o.
 81. Združenje bank Slovenije
 82. ZZI d.o.o.

Odločitve in priporočila

Sprejete odločitve in priporočila

 • Forum je na 11. seji 5. 12. 2019 sprejel odločitev, da se s 1. 10. 2020 prenehata uporabljati standarda eSLOG eRačun 1.6 in 1.6.1.
 • Predlog Forum je, da se zakonsko uredi obvezna izmenjava eRačunov med pravnimi subjekti, ki naj stopi v veljavo v letu 2021.
 • Forum je na 10. seji 27. 11. 2018 sprejel odločitev, da se nov nacionalni standard e-SLOG 2.0 eRačun prične vsesplošno uporabljati s 1. 6. 2019. V prehodnem obdobju oziroma do ukinitve standarda e-SLOG 1.6 se uporabljata standarda e-SLOG 1.6 in 2.0.
 • Forum je na 7. seji 16.6. 2015 potrdil Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov, ki ureja pravila o medmrežnem povezovanju in poslovanju med ponudniki. Namen določitve teh pravil je zagotoviti ustrezno raven kakovosti storitve izmenjave in po vzoru telekomunikacijskih omrežij omogočiti, da lahko vsak izdajatelj izmenja eDokumente s prejemnikom, ne glede na to v katerem omrežju se nahaja. Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov.
 • Za izmenjavo eDokumentov se naj uporabljajo varni elektronski predali, saj izmenjava eDokumentov preko elektronske pošte ne zagotavlja zanesljivosti dostave, identifikacije pošiljatelja ter sledljivosti dostave. Poslovnim partnerjem se uporaba e-pošte za izmenjavo eDokumentov odsvetuje, kar je tudi priporočilo Evropskega foruma za eRačune.
Srečanja Foruma

Prezentacije in druga gradiva

11. srečanje Foruma

Zanimive vsebine

Objavljena je zadnje poročilo Billentis 2019-2025. Brezplačno je na voljo na tej povezavi. Publikacija Poslovanje z eRačuni v Sloveniji je bila pripravljena v okviru projekta ROSE in predstavlja trenutno stanje poslovanja z eRačuni ter prednost uporabe, poslovanje pa postavlja tudi v širši evropski kontekst. Ogled publikacije.Poročilo Evropskega foruma za eRačun, ki podaja pregled stanja in priporočila na področju izmenjave in interoperabilnosti eRačunov. Ogled poročila.