27. maj 2019

Sodelovanje in dvig digitalnih kompetenc sta ključ do digitalnega gospodarstva

Prelomni procesi v gospodarstvu, hitre spremembe poslovnih modelov in nove tehnologije se močno odražajo tudi na področju konkurenčnosti podjetij.

Digitalne kompetence

Ključna naloga prihodnosti za digitalizirano družbo je sodelovanje

»Prelomni procesi v gospodarstvu, hitre spremembe poslovnih modelov in nove tehnologije se močno odražajo tudi na področju konkurenčnosti podjetij. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega, ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, konkurenčnost in inoviranje vedno bolj temeljijo na uporabi novih prelomnih IKT tehnologij in vse to bomo lahko dosegli le s povezovanjem«, je prepričana Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poudarja še, da je pri hitrejšem uvajanju digitalnih rešitev zato ključnega pomena sodelovanje med gospodarstvom, znanostjo in državo ter dvig digitalnih kompetenc. Zmogljivosti tehnologije so tu že danes, ključni izziv je, kako dovolj hitro dvigniti kompetence vseh zaposlenih, da bodo prepoznali koristi digitalnih tehnologij in umetne inteligence za njihove poslovne procese in si upali hitreje uvajati tehnološke spremembe.

Strategija pametne specializacije za preboj Slovenije

Strategija pametne specializacije (S4) je nacionalni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo preko krepitve inovacijske sposobnosti, spodbujanja transformacije in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij na izbranih področjih za katere so bila ustanovljena Strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP). Ta bodo spodbudila sodelovanje med deležniki pri zastopanju skupnih interesov v tujini, predstavljala pa bodo tudi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike. V ta načrt je vključena tudi IKT horizontalna mreža, katere poslanstvo je zagotoviti višjo raven digitalnih kompetenc in hitrejše uvajanje digitalnih tehnologij na področjih delovanja kot so: digitalna preobrazba, umetna inteligenca, lokacijske storitve (GIS-T), visoko zmogljivega računalništva (HPC) in velikih podatkovnih struktur (Big Data), interneta storitev (IoS), Interneta stvari (IoT) in kibernetske varnosti.

S pomočjo strokovnjakov do uspešne digitalizacije

IKT horizontalna mreža, ki ima pomembno vlogo pri soustvarjanju digitalnih rešitev s strateško razvojno-investicijskimi partnerji kot pomoč podjetjem na poti k digitalni transformaciji, je v okviru centra za digitalno transformacijo Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije povabila strokovnjake k sodelovanju pri programih usposabljanja na različnih področjih digitalizacije in vpis v katalog izvajalcev, ki bo podjetjem uporabnikom storitev olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe, izbira iz kataloga pa bo tudi nujna za potrebe nekaterih razpisov s področja sofinanciranja digitalizacije in digitalne transformacije.

IKT Horizontalna mreža razvija kompetenčni model s katalogom IKT kompetenc

Za razvojni preboj je ključno, da bodo podjetja skladno z razvojem inovacij, tehnologij, produktov in storitev pristopila k dolgoročnemu zagotavljanju potrebnih kompetenc zaposlenih. Učinkovito sredstvo upravljanja človeških virov je uporaba kompetenčnih modelov, ki zagotavljajo primerljivost znanj in veščin in omogočajo prepoznavanje skupnih kompetenc med delovnimi mesti in enotami na ravni ene ali celo več organizacij in države. IKT horizontalna mreža se je zato lotila razvoja modela kompetenc za nekaj prelomnih IKT tehnologij, ki bo članom partnerstva v pomoč pri razvoju, usposabljanju in pridobivanju IKT strokovnjakov. Sodelujoči strokovnjaki so pripravili nabor kompetenc in ocenjevali stopnjo trenutne pomembnosti kompetenc sedaj in v prihodnosti ter tako pripravili temelj za metodologije napovedovanj potreb po kompetencah prihodnosti.


Avtor: Maruša Boh

Na sliki:
Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže