27. marec 2020

Poziv k solidarnosti med podjetji in preudarni uporabi spleta

Za podjetja, ki nimajo direktnih omejitev v poslovanju je poglavitno, kako poslovati v trenutnem okolju. Pri teh je čutiti, da se zelo aktivno ukvarjajo kako optimizirati delo od doma in nadaljevati poslovanje na daljavo. Pri teh je v porastu tudi uporaba elektronskih plačil.

Igor Zorko


V sredini marca so bili številni zaposleni tako rekoč preko noči prisiljeni k intenzivni uporabi digitalnih orodij. Marsikdo nima naprednih digitalnih kompetenc, zaradi povečane uporabe spletnih storitev pa je zdaj prav od digitalne pismenosti civilne družbe močno odvisno gospodarstvo. V slovenskem okolju se proces digitalizacije odvija na treh področjih: v državni upravi, civilni družbi in v gospodarstvu. Z namenom uskladitve digitalne transformacije celotnega slovenskega okolja je leta 2016 bila vzpostavljena Digitalna koalicija, ki ji predseduje Igor Zorko, sicer podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenija in predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije. Po njegovih besedah so v procesu digitalizacije vsa področja življenja zelo povezana in vplivajo en na drugega, a vendar se vsako področje razvija zase.


Vabljeni k branju intervjuja, ki je bil objavljen TUKAJ