10. september 2020

Uporaba eRačunov v Sloveniji stalno narašča

Uporaba eRačunov v Sloveniji stalno narašča, pri čemer je bil največji porast v letu 2015 z zakonsko obveznim prejemom eRačunov za vse proračunske uporabnike. Večina podjetij izdaja eRačune, vendar ne vsem prejemnikom.

Epos3

Kljub temu, da je bilo v preteklih letih narejenih veliko korakov k celovitem ekosistemu, kjer bi vsak na enostaven način lahko drug drugemu izdajal in pošiljal eRačune, do množične uporabe eRačunov med gospodarskimi subjekti še ni prišlo.

Danes je uporaba eRačunov obvezna le pri poslovanju podjetij z državo, Slovenski nacionalni forum za eRačun pa je že decembra lani predlagal da se zakonsko predpiše uporaba eRačunov tudi med gospodarskimi subjekti. Ta del zakonodaje že pripravlja Uprava za javna plačila (UJP) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS).

Poleg tega se obseg e-poslovanja od trenutno splošno razširjenih e-računov že prenaša na druge poslovne dokumente, ki se uporabljajo v oskrbovanju in drugih poslovnih procesih (naročilnica, dobavnica ...). Za učinkovito izvajanje nalog je namreč zelo pomembno, da je celoten proces od izdaje, pošiljanja, distribucije, prejema do obdelave in hrambe v elektronski obliki.

Uvajanje eRačunov in drugih eDokumentov v poslovanje med podjetji omogoča avtomatizacijo, vključitev v globalne preskrbovalne verige in poenostavljeno digitalizacijo poslovanja. S tem predstavlja enega ključnih elementov za povečanje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti podjetij v mednarodnem okolju. Standardi ePoslovanja so ključni, da se podjetja med seboj »sporazumevajo« elektronsko.

Sloveniji ima za poslovanje z javnim sektorjem že vzpostavljeno podporo digitalnemu izdajanju in pošiljanju eRačunov v obliki e-SLOG. Z namenom omogočiti avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do plačila v javnem sektorju in gospodarstvu se uvaja nov e-SLOG standard 2.0, ki je usklajen z zakonodajo EU in zagotavlja tudi poslovanje slovenskim podjetjem z e-računi na enotnem trgu EU. Vse aplikativne programske rešitve za podjetja in računovodstva bodo pripravljene že 1. oktobra letos.

Za Slovenijo je pozitivno, da je na področju eRačunov podprla moderen in napreden pristop, ki podpira ponudnike ePoti, kakršnega sta uvedli na primer tudi Belgija in Švica. Večji ponudniki programskih rešitev za podjetja v Sloveniji (rešitve ERP) so svoje programske rešitve integrirali s ponudniki ePoti ter tako svojim uporabnikom brez dodatnih vlaganj omogočili vključitev v širši ekosistem. Tako podjetjem za pošiljanje in prejemanje eRačunov in drugih poslovnih dokumentov ni treba uporabljati dodatnih programov, v katere bi ročno kopirali, uvažali ali izvažali dokumente, temveč se vsi postopki izvajajo s programskimi rešitvami, ki jih v podjetju že uporabljajo.

Podjetjem bo tako omogočeno, da bodo lahko uvedla eRačune in ostale dokumente s čim manj napora, čim manjšimi stroški in da bodo prepoznale uvedbo teh dokumentov kot priložnost za višjo dodano vrednost njihovega poslovanja, so poudarili govorniki na spletni konferenci.